Name Chip Chip
Category Education
Size 53.9MB
Popularity 4270
Publisher David A.James
Score 6.0
Publish Date 19/05/2022
Download Download Mod Apk
Google play Chip Chip Google Play

Mod Info:

Chip Chip

Chip Chip Game Introduction :

Chip Chip là nền tảng học tiếng Anh trực tuyến 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài giỏi dành cho học sinh. Mục tiêu của Chip Chip là giúp học sinh có thể sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ để giao tiếp hàng ngày, tự tin bước ra thế giới.

Ứng dụng ChipChip Students giúp học tiếng Anh trực tuyến với giáo viên nước ngoài trở nên thuận tiện hơn qua các thiết bị điện thoại thông minh, máy tính bảng.

Đối với phụ huynh, hãy tải về sử dụng ứng dụng Chip Chip Parent để giúp cho việc quản lý học tập của con mình trở nên dễ dàng hơn…

Chip Chip Game screenshot :

Chip Chip Game screenshot 1

Chip Chip Game screenshot 2

Chip Chip Game screenshot 3

Chip Chip Game screenshot 4

Chip Chip Game screenshot 5

Chip Chip Game screenshot 6

Chip Chip Game screenshot 7

Chip Chip Game screenshot 8

Chip Chip Game screenshot 9

Chip Chip Game screenshot 10

Chip Chip Game screenshot 11

Chip Chip Game screenshot 12

Chip Chip Game screenshot 13

Chip Chip Game screenshot 14

Chip Chip Game screenshot 15

Chip Chip (53.9MB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *